Welzijnsactiviteiten – Welzin

Kruiskamp en Koppel

WELZIN is er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en voor mensen die iets voor anderen of hun eigen buurt willen doen. Ons werk is preventief, waarbij eigen kracht en groepskracht centraal staan. Samen sta je immers sterker. WELZIN ondersteunt bewoners, verbindt hen met elkaar en faciliteert buurtinitiatief.

Voor bewoners van jong tot oud

In Kruiskamp/Koppel is WELZIN aanwezig met Sociaal werk Kinderen, Sociaal werk Jongeren, Sociaal werk Volwassenen & Samenleving en Sociaal werk Ouderen. Ook hebben we in Kruiskamp/Koppel enkele Buitenkasten, waar kinderen kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Als bewoners moeite hebben om mee te komen in de maatschappij en ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse dingen, dan kan Thuisbegeleiding ondersteuning bieden. Waar nodig kunnen bewoners, van jong tot oud, zich aansluiten bij een (thema-)werkplaats, bijv. de Kunst van het Welbevinden, de Kunst van het Scheiden en de Kunst van je leven op de rit, waar diverse trainingen, groepen, themabijeenkomsten en andere (groeps-)activiteiten in zijn onder gebracht.

Welzin in de wijk

20150916_151857 20150916_151726 20150916_151130