Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Jaarverslag 2019

Inhoudelijke verantwoording aan de gemeente Amersfoort van  Buurtbudget Kruiskamp-Koppel 2019

Algemeen

1. Hoe is het jaar verlopen? Zijn er bijzonderheden te melden?

Het jaar 2019 verliep rustig: sommige aanvragen zijn van ‘vaste klanten’: de wijkbewoners die jaarlijks een aanvraag indienen. Met de wijkbewoners van Indebuurt033 is elk kwartaal overleg: aanvragen die buiten de doelen van Indebuurt033 vallen, worden – zo mogelijk – door het buurtbudgetteam gewaardeerd.

2. Wie zaten er in het betreffende jaar in het bestuur van de stichting/vereniging en werkgroep buurtbudget?

In 2019 vormen Albert van Ool en Bert Jan Bos het buurtbudgetteam. Voor het aantal te behandelen aanvragen volstaat dit. Wel mist het team een ICT-kundige om de website bij te houden. Meerdere malen zijn hiertoe vrijwilligers gevraagd; helaas zonder resultaat.

Communicatie

3. Op welke manier is er gecommuniceerd naar de wijk over de mogelijkheid buurtbudget aan te vragen?

Het afgelopen jaar zijn flyers neergelegd in openbare centra. Het Buurtbudget Kruiskamp-Koppel staat vermeld op de huis-aan-huis verspreide Indebuurt033-poster. Men kan via buurtbudget@gmail.com en de website http://www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl/buurtbudget een aanvraag indienen. Ook heeft het Buurtbudget Kruiskamp-Koppel een Facebook–pagina.

4. Op welke momenten en op welke wijze is er gecommuniceerd met de aanvragers?

Na ontvangst van de aanvraag e-mailt het team met de aanvrager. Ook de voortgang van de aanvraag en het indienen van de kassabonnen en nota’s gaat via de e-mail. Bij gelegenheid bezoekt een buurtbudgetteamlid het toegekende project.

5. Welke criteria zijn er gehanteerd voor toewijzing en afwijzing buurtbudget?

De gemeentelijke criteria en ook moet het gevraagde budget ten goede komen aan buurt- of wijkbewoners in het openbaar, dus besloten bijeenkomsten en projecten worden niet gesubsidieerd. Ook is het buurtbudget bedoeld ‘voor en door wijkbewoners’: een aanvraag moet van wijkbewoners zijn.

6. Op welke manier is de verantwoording gecommuniceerd naar de wijk?

Op deze website en de Facebookpagina staan verantwoordingen.

Projecten

7. Geef een overzicht van de toegekende aanvragen, voorzien van een uitleg, waaruit blijkt waar de subsidie naartoe is gegaan.

Alle projecten op een rij:

Project 1 Proef Kruiskamp: de welbekende variant op Proef Amersfoort, en dan door en voor wijkbewoners.
Project 2 BBQ De Koppel: een gezellige buurt-bbq.
Project 3 Feest Trompstraat: een gezellig straatfeest.
Project 4 Sinterklaas: een sinterklaasfeest – met muziek – in De Witte Vlinder.
Project 5 Speeltuin: ook de speeltuin vraagt jaarlijks om een bijdrage in de kosten van nieuwe – en veilige – speeltoestellen.
Project 6 Feest Koppel – Karmijn: een gezellig buurtfeest.
Project 7 Rooie Cent: op het plein voor De Rooie Cent een gezellig buurtfeest.
Project 8 Iftarmaaltijd De Koppel: een smakelijk feest in De Koppel.
Project 9 Naaimachines: de aanschaf van enkele naaimachines en toebehoren voor vrouwen die in De Witte Vlinder gaan breien.
Project 10 HappyNesTuin: de jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van deze straattuin.
Project 11 Bloembakken: een bijdrage voor de aanschaf van twee bloembakken.
Project 12 Kinderwijkraad: de kinderwijkraad komt bijeen in de Witte Vlinder en kinderen hebben in de lessen plannen gemaakt voor hun wijk. Kinderen die het leuk vinden kiezen ervoor om in de kinderwijkraad deze plannen te realiseren.
Project 13 Nova Zembla: een gezellig buurtfeest.
Project 14 Iftarmaaltijd: een smakelijk feest in De Kruiskamp.
Project 15 BBQ Goudoeverstraat: ook dit spreekt voor zich: een gezellig straatfeest.
Project 16 Kruiskampstraat: enkele bewoners van de straat Kruiskamp willen van de Kruiskamp de leukste en de liefste straat van Amersfoort maken en zij organiseerden een groots straatfeest.
Project 17 Rommelroute: elk jaar organiseren enkele buurtbewoners deze gezellig rommelroute.
Project 18 Oudjaar De Koppel: een gezelllig oudjaarsfeest in De Koppel.
Project 19 Buurt AED: buurtbewoners ontvingen een bijdrage in de aanschaf van een AED.
Project 20 Website BBKK: jaarlijks declareert de webhoster zijn kosten van de website.

8. Geef een overzicht van de (gedeeltelijk) afgewezen en eventueel ingetrokken aanvragen, voorzien van een uitleg van de aanvragen en de reden van (gedeeltelijk) afwijzen/intrekken.

In 2019 zijn geen aanvragen afgewezen en ook geen aanvragen ingetrokken.

Financieel

9. Licht opvallende punten uit het financieel verslag hieronder toe.

Ook dit jaar resteert een bedrag en met de speeltuin in de Kruiskamp is besproken dat zij op een bijdrage kunnen rekenen voor het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen als er een overschot is.

Uw aanmerkingen en vragen kunt u e-mailen naar buurtbudget@gmail.com. Wij zijn benieuwd naar uw reacties!

Hier vindt u het Jaarverslag 2014 van het Buurtbudget Kruiskamp Koppel.