Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Buurtbudget

De gemeente Amersfoort stelt voor iedere wijk in Amersfoort jaarlijks subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in een wijk te vergroten: het zogenaamde buurtbudget.

Sommige wijken zijn gegroepeerd in een stichting. Amersfoort kent acht stichtingen en verenigingen die jaarlijks een buurtbudget bij de gemeente kunnen aanvragen.
De verdeling van de individuele buurtbudgetten wordt gedaan door het BTeam van elke wijk.

De wijken Kruiskamp Koppel, Liendert-Rustenburg en Binnenstad Bewoners Netwerk zijn sinds juni 2012 verenigd in één stichting: Stichting Buurtbudget Midden Amersfoort.
De stichting  moeten achteraf verantwoording afleggen aan de gemeente over het bestede geld.

Het buurtbudget is bedoeld voor bewonersinitiatieven die:

– de leefbaarheid in de buurt vergroten, of
– bewoners dichter bij elkaar brengen (versterking sociale samenhang)

Hierin passen diverse activiteiten, zoals een ingreep in de openbare ruimte: een bankje, blikvanger, bloembak, fietsrek,  kunst of een bijdrage aan het opknappen van speeltoestellen/speelplein. Een straatfeest, voetbaltoernooi of concrete materialen, zoals gereedschap voor een klussendienst, bloembollen, materialen voor (kinder)activiteiten en schoonmaakacties.

buurtbudget copy