Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Aanvragen 2021 en coronamaatregelen

Ook in deze tijd van ‘coronamaatregelen’, waarbij bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten worden afgeraden, blijft het mogelijk geld aan te vragen voor acties als het opknappen van een buurt- of straattuin, het verfraaien van de straat met een zitbank of een ‘coronaproof’ activiteit.              

Schrijf ons a.u.b. uw idee en een schatting van de kosten.

Ons e-mailadres is: buurtbudget@gmail.com