Opknappen schoolplein Dr.M. van der Hoeveschool

De Dr..M vander Hoeveschool is een school  voor speciaal basisonderwijs in de wijk Kruiskamp. Onze dislocatie  staat aan de Magelhaenstraat. Onze school heeft een groot plein waar ook alle buurtbewoners gebruik van kunnen maken. Zomers zijn er vaak bewoners met jonge kinderen die op het plein komen spelen en lekker veilig  kunnen fietsen en voetballen. Dit plein willen we gaan opknappen en zijn bezig met een ontwerper om een goed plan te maken. We krijgen via Jantje Beton een subsidie om van ons plein een gezond schoolplein te maken. Op een Gezond Schoolplein krijgt de jeugd de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging in een groene omgeving. Tijdens én na schooltijd. Met deze subsidie van Jantje Beton kunnen we een mooie start maken maar  we zijn nog op zoek naar andere mogelijkheden om het plein verder  te financieren. Zoals jullie wellicht weten zijn met name toestellen voor schoolpleinen aan de dure kant. Daarom willen we jullie vragen om bij te springen. Aangezien we niet weten hoeveel geld eventueel voor ons beschikbaar is hebben we twee bedragen genoemd. De nestschommel is een grote wens van onze kinderen en geschikt voor alle leeftijden dus we hopen dat we deze straks op ons nieuwe schoolplein kunnen plaatsen. 

Het BBKK werkt hier graag aan mee!

Uitvoering in 2016.