Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Aanvragen 2019

In 2019 zijn

Aanvragen die niet zijn door gegaan, afgewezen zijn of waarvoor een andere vorm van financiering is gevonden: