Tafeltennistafel op schoolplein GBS De Regenboog en EBS De Parel

Het Buurtbugetteam heeft ingestemd met financiering van het opknappen van het schoolplein. Zie onderstaande aanvraag

Dit schoolplein heeft een opknapbeurt nodig. Want: Er is in de afgelopen jaren – op het allernoodzakelijkst onderhoud na – niets aan het schoolplein gedaan. Dit vanwege de wisseling in de gebruikers van het gebouw. Er zijn speeltoestellen verdwenen en een aantal zijn recent afgekeurd. Het tegelwerk is hier en daar slecht en het groen is verwilderd.

Vanaf 2011 zitten op deze locatie kinderen van een nieuwe, groeiende school: EBS de Parel. Sinds 2 jaar is het ook de nevenlocatie van GBS De Regenboog (Reinaartpad 1 in Schothorst). Er zijn twee redenen waarom we nu echt werk gaan maken van de verbetering van het schoolplein.

1. Het is dit voorjaar definitief geworden dat EBS De Parel op deze locatie blijft bestaan. Investeren in het gebouw en het plein kan dus eindelijk.

2. Er komt in het komende seizoen een extra klas van GBS De Regenboog op deze locatie bij. In totaal zijn dat er dan drie. Er zullen dus meer kinderen op het schoolplein spelen en is een goed speelbaar plein belangrijk.

Plannen: Er worden op dit moment afspraken gemaakt voor structureel groenonderhoud. Na de zomervakantie gaat Buro Buitenruimte in opdracht van de school het vele groen op het plein structureren en speelbaarder maken (denk aan boomstammen, paadjes e.d.). De TSO (tussenschoolse opvang) gaat zorgen voor een duikelrek op het plein. Via het buurtbudget willen we heel graag weer een tafeltennistafel op het plein krijgen. Deze is er in het verleden geweest, maar is weggehaald. De tafeltennistafel is bedoeld voor de kinderen die op school zitten, voor de kinderen die naar de BSO (Koalah) gaan en voor de kinderen uit de buurt, die buiten de schooltijden op het schoolplein spelen.