Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Spelregels

Uw aanvraag:

 • Is gericht op verbetering van uw woonomgeving of ontmoeting en/of samenwerken van wijkbewoners.
 • Heeft draagvlak in de buurt: uw buurtbewoners moeten het dus eens zijn met uw plan.
 • Moet worden getoetst door de gemeente als die gevolgen heeft voor de openbare ruimte: de straat, het plein, plantsoen of de groenstrook.
 • Is bestemd voor een openbare, voor iedereen toegankelijke activiteit.
 • Is bedoeld voor een maatschappelijke activiteit en heeft dus geen commercieel belang, dus geen winstdoel.
 • Over de vergoeding van eten en drinken: bij het organiseren van bijvoorbeeld een straatfeest kan hiervoor wel een aanvraag gedaan worden naast het huren van een springkussen of andere activiteit.
 • .

Wij verwachten van u:

 • Een beschrijving van uw activiteit.
 • Een begroting waaruit blijkt dat het buurtbudget aanvullend is, met andere woorden: er is sprake van cofinanciering.
 • Dat u zelf een aandeel heeft in de uitvoering van uw activiteit.
 • Dat u de kosten vooruit betaald. Als dit niet mogelijk is, dan kunnen wij met u overleggen en kan een voorschot worden betaald.
 • Dat u ons laat weten dat de geplande activiteit niet doorgaat.
 • Dat u binnen vier weken na uitvoering van de activiteit ons enkele foto’s en een verslagje uw activiteit e-mailt.
 • Dat u ons binnen vier weken na uitvoering van uw activiteit de declaratie en de bijbehorende bonnen e-mailt.
 • Toestemming voor plaatsing op onze website van uw foto’s en/of verslag van uw activiteit.

Wat mag u van ons verwachten:

 • Dat u het geld snel ontvangt nadat uw volledige declaratieformulier door ons is ontvangen. En nadat wij uw verslag en foto(‘s) hebben ontvangen.
 • Dat wij eventueel, in overleg, uitbetalen aan derden, zoals leveranciers of verhuurbedrijven, dit tegen overlegging van de originele factuur
 • Dat wij geen vergoeding betalen van reisonkosten, bijvoorbeeld benzinekosten.
 • Dat wij u, op uw verzoek, u ondersteunen bij de uitvoering van uw activiteit.

En als laatste: u kunt het hele jaar door aanvragen indienen, en het geld moet ook in hetzelfde jaar worden uitgegeven.

spelregels copy