Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Speeltuinvereniging Kruiskamp

http://www.speeltuinkruiskamp.nl/

De speeltuinvereniging Kruiskamp bestaat al 85 jaar en leidt een bloeiend bestaan. De speeltuin biedt ontspanning en vrijetijdsbesteding aan de jeugd van onze wijk. Ook laat de speeltuin volwassenen creatief en recreatief werken om zo bij te dragen aan een harmonische samenleving in de wijk. Door vooral de hoge onderhouds- en stookkosten moest men het oude gebouw vervangen. Het nieuwe gebouw is modern: goed geïsoleerd, met een fris uiterlijk en een gezellige uitstraling. BB KK heeft door het wijkbelang in 2013 en in 2014 en 2015 een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld.

panorama