Proclaimer

Proclaimer, privacyverklaring en cookies

Proclaimer

Website BBKK en gebruik informatie

Buurtbudget Kruiskamp Koppel (BBKK) financiert met het gemeentelijk buurtbudget bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijken Kruiskamp en Koppel vergroten, en die bewoners dichter bij elkaar brengen. BBKK informeert buurtbewoners en betrokkenen over haar activiteiten via haar website www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl.

De medewerkers van BBKK verklaren dat de inhoud van www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl deskundig en zorgvuldig is samengesteld. De informatie op www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl is openbaar en de gebruiker van www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl mag deze informatie – mits niet-commercieel – gebruiken. Bij het kopiëren en verspreiden van BBKK haar informatie is bronvermelding wenselijk.

BBKK heeft het recht om inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl.

Vragen over www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl

Het kan voorkomen dat een onderdeel van www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl niet werkt. Als u een probleem ondervindt met www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl meld dit s.v.p. met een e-mail naar buurtbudget@gmail.com. BBKK verhelpt het probleem dan zo spoedig als mogelijk.

Aansprakelijkheid

Ondanks de aandacht en zorg die BBKK besteedt aan de samenstelling van www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl kan BBKK niet instaan voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de gegevens. BBKK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl.

Privacyverklaring

BBKK respecteert uw privacy als gebruiker van www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl en houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. BBKK verzamelt alleen gegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt bij het gebruik van een onlineformulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u BBKK toestemming deze gegevens te gebruiken.

Uw gegevens

Uw gegevens worden zorgvuldig beveiligd en verwerkt. BBKK gebruikt de gegevens die u achterlaat op www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en BBKK bewaart deze gegevens niet langer dan nodig is.

Cookies BBKK gebruikt cookies om www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl beter af te stemmen op uw gebruik. Tijdens het gebruik van de website kan BBKK via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Bij sommige webbrowsers zijn cookies uit te schakelen; soms functioneren delen van een website beperkt als men cookies weigert.