Milieuactie Kruiskamp

In de Kruiskamp ondervinden de bewoners vaak last van zwerfvuil en hondenpoep.
En ook wordt er nog steeds grofvuil en ander afval naast de ondergrondse afvalcontainers geplaatst.
De ergernis hierover is op een gegeven moment zo groot dat een aantal actieve bewoners m.n. in de Piet Hein en Witte en de Withstraat na een opruimactie in de wijk de koppen bij elkaar steekt om een langer lopende actie op touw te zetten die meer effect zal hebben en meer de verantwoordelijkheid van de rommel veroorzakers zal aanspreken. Ondergetekende lanceert een plan waar het gebruikmaken van affiches en stickers een onderdeel van uitmaakt. Onder het motto “leve de kaboutertjes”.
Initiatiefneemster, ondergetekende, en naaste buren (waarbij een beroepscartoonist) starten dan zelf op eigen kracht en met eigen middelen en maken gezamenlijk een groot cartoon. Het cartoon schilderij wordt als opmaat gebruikt voor een milieuactie op bredereschaal m.n. voor de deelwijk de Linie. Het stelt een paartje kaboutertjes voor die samen opruimen met de opmerking “iemand moet het doen schat”
Het werk werd destijds opgehangen aan de schuurmuur in de Ruiterstraat waar het nog steeds hangt.

Ondergetekende en mede straatgenoten vindt dat de actie toch van belang is en vraagt buurtbudget aan om het te financieren. Buurtbudget vindt het een heel leuk initiatief maar de pot is dan al leeg. Jammer maar helaas, echter net als ik er niets meer van verwacht wordt ik blij verrast met een mailtje van buurtbudget dat er een bedrag kan worden vrijgemaakt voor de milieuactie (2015).

Tegelijkertijd is in “de Linie” duidelijk een vooruitgang waar te nemen. De wijk is redelijk schoon op een paar plekken na. Naast de vuilcontainers wordt nog steeds vuil neergezet. Maar erg groot is het probleem niet meer. Inmiddels heb ik een atelier in de Witte vlinder en kom er dus regelmatig en zie met eigen ogen en ergernis de rommel aan.Terzijde; In 2013 is in het Vlindervallei-wijkje een burgerinitiatief gestart nl. Kruiskamp Onderneemt in het oude schooltje de Witte vlinder. De rommel in die wijk en de hondenpoep overlast is er erg groot. Ik besluit met de beheerders van Kruiskamp Onderneemt te overleggen om de milieuactie te verplaatsen naar de Vlindervallei. Daar wordt “juichend” op gereageerd. Eind 2015 zijn de affiches en stickers klaar en in 2016 kunnen ze opgehangen worden rondom aan het schooltje.

Het drukwerk is verzorgd door de drukkerij in de Vlindervallei Printxpress.
Hopelijk wordt er ook vergunning gegeven door gemeente en Rova om de stickers op containers te plakken. Er lopen hierover contacten.
Begin 2016 start de posteractie voor een schonere en mooiere wijk.
Hetty de Vries.

Goed Initiatief en de aanhouder wint!

 

Geen gezeik wij gaan Geen vuil naast de container Het is een kleine moeite Het zijn niet de hondjes Maak van de speelplaats