Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Jaarverslagen

Hieronder staan de jaarverslagen, die van het afgelopen jaar als eerste.    Uw aanmerkingen en vragen kunt u e-mailen naar buurtbudget@gmail.com. Wij zijn benieuwd naar uw reacties!

Inhoudelijke verantwoording Buurtbudgetsubsidie Kruiskamp-Koppel 2020

Algemeen

 • Hoe is het jaar verlopen? Zijn er bijzonderheden te melden?

Het jaar 2020 verliep erg rustig: door de coronamaatregelen vervielen vooral de buurt- en straat-bbq’s en -feesten. Sommige buurt- en straatbijeenkomsten konden gelukkig wel doorgaan, omdat deze wijkbewoners dat coronaproof veilig organiseerden. Dit jaar is meer buurtbudget toegekend aan materiële zaken.

 • Wie zaten er in het betreffende jaar in het bestuur van de stichting/vereniging en werkgroep buurtbudget?

De leden van de stichting Buurtbudget Midden Amersfoort zijn Gerard, Hans, Henk (toegevoegd lid) en Bert Jan. De leden overleggen dit jaar per e-mail.

Ook in 2020 vormen Albert en Bert Jan het buurtbudgetteam. Voor het aantal te behandelen aanvragen volstaat dit. Voor de websitetechniek helpt soms een vrijwilliger.

Communicatie

 • Op welke manier is er gecommuniceerd naar de wijk over de mogelijkheid buurtbudget aan te vragen?

Het afgelopen jaar zijn flyers neergelegd in openbare centra. Het Buurtbudget Kruiskamp-Koppel staat vermeld op de huis-aan-huis verspreide Indebuurt033-poster. Men kan via buurtbudget@gmail.com en deze website een aanvraag indienen. Ook heeft het Buurtbudget Kruiskamp-Koppel een Facebook–pagina.

 • Op welke momenten en op welke wijze is er gecommuniceerd met de aanvragers?

Na ontvangst van de aanvraag e-mailt het team met de aanvrager. Ook de voortgang van de aanvraag en het indienen van de kassabonnen en nota’s gaat via de e-mail.

 • Welke criteria zijn er gehanteerd voor toewijzing en afwijzing buurtbudget?

De gemeentelijke criteria en ook moet het gevraagde budget ten goede komen aan buurt- of wijkbewoners in het openbaar, dus besloten bijeenkomsten en projecten worden niet gesubsidieerd. Ook is het buurtbudget bedoeld ‘voor en door wijkbewoners’: een aanvraag moet van wijkbewoners zijn.

 • Op welke manier is de verantwoording gecommuniceerd naar de wijk?

Op de website staan verantwoordingen, en de Facebookpagina attendeert hierop.

Projecten

 • Geef een  overzicht van de toegekende aanvragen, voorzien van een uitleg, waaruit blijkt waar de subsidie naartoe is gegaan.*

Alle projecten op een rij

1. Rommelroute: elk jaar organiseren enkele buurtbewoners deze gezellig rommelroute. De flyers zijn gedrukt, helaas ging de route op het laatste moment niet door vanwege de coronamaatregelen.

2. Buurtbbq Jericho: een gezellig straatfeest.

3. Website BBKK: jaarlijks declareert de webhoster zijn kosten van de website.

4. Oudjaarsfeest De Koppel: bewoners in de Koppel organiseren een oliebollenfeest, waarbij bewoners, jongeren, kinderen en meiden, samenkomen om in een prettige sfeer oudjaar te vieren.

5. Kruiskamp Lieve Buren: enkele bewoners van de straat Kruiskamp willen van de Kruiskamp de leukste en de liefste straat van Amersfoort maken en zij organiseren een groots straatfeest. Door de coronapandemie verviel het feest, en is het budget gebruikt voor kleine acties.

7. Buitenbingo: een coronaproof bingo bij Bij Bosshardt Kruiskamp.

8. Victor Veilig-Poppen: twee Victor Veilig-poppen om weggebruikers te attenderen op spelende kinderen in de straat Kruiskamp.

9. Tuin Jericho: budget voor tuingereedschap en -materiaal.

10. Buurtconcert Muziekvereniging Juliana: Concertorkest Juliana speelde woensdagavond 9 september, op hun terras, een gevarieerd programma voor de buurt en de havenpassanten.

11. Naailessen De Linie, Liendertseweg 64 A: de aanschaf van naaimachines en toebehoren voor wijkbewoners die in De Linie samen aan de slag gaan. Een naaigroep op donderdagochtend (vrouwen), op de woensdagavond (vrouwen en mannen) en vrijdagmiddag (tieners).

12. Groen bij de Witte Vlinder: budget voor meer groen – en andere kleuren – bij de Witte Vlinder, lekkere vruchten voor een ieder, meer schaduw en een betere waterhuishouding.

13. Buurtfeest Van Goudoeverstraat: een gezellig straatfeest. Coronaproof dineren, elk huishouden aan eigen tafel. Men vindty het fijn dat nieuwe contacten ontstaan, te weten welke mensen in de eigen straat wonen en om gemakkelijker hulp te kunnen vragen bij elkaar.

14. Zomernetwerkborrel: een borrel voor wijkbewoners in de Witte Vlinder, met een optreden van het muzikale duo Mocking Birds.

15. Straatfeest Trompstraat: een gezellig straatfeest.

16. Boer in de wijk: dit project, in de wijk De Koppel, is vooral groenten verbouwen. De opbrengst is kosteloos voor wijkbewoners, zie op Facebook ‘Boer in de wijk’.

17. BuurtBBQ De Ruijterstraat Piet Heinstraat: een gezellig straatfeest voor het tweede deel van De Ruijterstraat en de hele Piet Heinstraat.

19. Muziekvereniging Juliana gebouw: bijdrage aan het coronaproof maken van het verenigingsgebouw.

20. Speeltuin: de speeltuin vraagt jaarlijks om een bijdrage in de kosten van veilige speeltoestellen. Dit jaar een nieuw draaitoestel ‘Barry’ en revisie van de fietsmolen.

21. De Linie verbouwen en inrichten: afsluitbare kasten voor de verschillende bewonersinitiatieven (huiswerkondersteuning, kookworkshops, naaiatelier, PC-workshops, project Brugfunctie en dergelijke). Men kan in deze kasten de eigen materialen opslaan. Voor de audiovisuele activiteiten van jongeren extra geluidsisolatie voor een deel van het pand. En een bijdrage voor PR-activiteiten om meer bekendheid te geven aan De Linie: een reclamebord boven het pand en flyers.

22. Poort Kruiskamp: twee lage stalen tuinhekjes, zonder slot, aan de kant van de Kruiskamp.

 • Geef een overzicht van de (gedeeltelijk) afgewezen en eventueel ingetrokken aanvragen, voorzien van een uitleg van de aanvragen en de reden van (gedeeltelijk) afwijzen/intrekken.

In 2020 is een aanvraag afgewezen: de wens voor een trampoline op een speelveld. Omdat dit een zogenaamde ‘nagelvaste voorziening in de openbare ruimte’ is, moet men hierover met de gemeente overleggen.

Meerdere plannen zijn door de wijkbewoners ingetrokken omdat zij het plan niet ‘coronaproof’ kunnen uitvoeren. Hopelijk kunnen deze plannen, zoals een Koppelmarkt en het Kruiskamp-straatfeest, in 2021 wel doorgaan.

Financieel

 • Licht opvallende punten uit het financieel verslag hieronder toe.

Ook dit jaar resteert een klein bedrag.

Inhoudelijke verantwoording aan de gemeente Amersfoort van  Buurtbudget Kruiskamp-Koppel 2019

Algemeen

1. Hoe is het jaar verlopen? Zijn er bijzonderheden te melden?

Het jaar 2019 verliep rustig: sommige aanvragen zijn van ‘vaste klanten’: de wijkbewoners die jaarlijks een aanvraag indienen. Met de wijkbewoners van Indebuurt033 is elk kwartaal overleg: aanvragen die buiten de doelen van Indebuurt033 vallen, worden – zo mogelijk – door het buurtbudgetteam gewaardeerd.

2. Wie zaten er in het betreffende jaar in het bestuur van de stichting/vereniging en werkgroep buurtbudget?

In 2019 vormen Albert en Bert Jan het buurtbudgetteam. Voor het aantal te behandelen aanvragen volstaat dit. Wel mist het team een ICT-kundige om de website bij te houden. Meerdere malen zijn hiertoe vrijwilligers gevraagd; helaas zonder resultaat.

Communicatie

3. Op welke manier is er gecommuniceerd naar de wijk over de mogelijkheid buurtbudget aan te vragen?

Het afgelopen jaar zijn flyers neergelegd in openbare centra. Het Buurtbudget Kruiskamp-Koppel staat vermeld op de huis-aan-huis verspreide Indebuurt033-poster. Men kan via buurtbudget@gmail.com een aanvraag indienen. Ook heeft het Buurtbudget Kruiskamp-Koppel een Facebook–pagina.

4. Op welke momenten en op welke wijze is er gecommuniceerd met de aanvragers?

Na ontvangst van de aanvraag e-mailt het team met de aanvrager. Ook de voortgang van de aanvraag en het indienen van de kassabonnen en nota’s gaat via de e-mail. Bij gelegenheid bezoekt een buurtbudgetteamlid het project.

5. Welke criteria zijn er gehanteerd voor toewijzing en afwijzing buurtbudget?

De gemeentelijke criteria en ook moet het gevraagde budget ten goede komen aan buurt- of wijkbewoners in het openbaar, dus besloten bijeenkomsten en projecten worden niet gesubsidieerd. Ook is het buurtbudget bedoeld ‘voor en door wijkbewoners’: een aanvraag moet van wijkbewoners zijn.

6. Op welke manier is de verantwoording gecommuniceerd naar de wijk?

Op deze website en de Facebookpagina staan verantwoordingen.

Projecten

7. Geef een overzicht van de toegekende aanvragen, voorzien van een uitleg, waaruit blijkt waar de subsidie naartoe is gegaan.

Alle projecten op een rij:

Project 1 Proef Kruiskamp: de welbekende variant op Proef Amersfoort, en dan door en voor wijkbewoners.
Project 2 BBQ De Koppel: een gezellige buurt-bbq.
Project 3 Feest Trompstraat: een gezellig straatfeest.
Project 4 Sinterklaas: een sinterklaasfeest – met muziek – in De Witte Vlinder.
Project 5 Speeltuin: ook de speeltuin vraagt jaarlijks om een bijdrage in de kosten van nieuwe – en veilige – speeltoestellen.
Project 6 Feest Koppel – Karmijn: een gezellig buurtfeest.
Project 7 Rooie Cent: op het plein voor De Rooie Cent een gezellig buurtfeest.
Project 8 Iftarmaaltijd De Koppel: een smakelijk feest in De Koppel.
Project 9 Naaimachines: de aanschaf van enkele naaimachines en toebehoren voor vrouwen die in De Witte Vlinder gaan breien.
Project 10 HappyNesTuin: de jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van deze straattuin.
Project 11 Bloembakken: een bijdrage voor de aanschaf van twee bloembakken.
Project 12 Kinderwijkraad: de kinderwijkraad komt bijeen in de Witte Vlinder en kinderen hebben in de lessen plannen gemaakt voor hun wijk. Kinderen die het leuk vinden kiezen ervoor om in de kinderwijkraad deze plannen te realiseren.
Project 13 Nova Zembla: een gezellig buurtfeest.
Project 14 Iftarmaaltijd: een smakelijk feest in De Kruiskamp.
Project 15 BBQ Goudoeverstraat: ook dit spreekt voor zich: een gezellig straatfeest.
Project 16 Kruiskampstraat: enkele bewoners van de straat Kruiskamp willen van de Kruiskamp de leukste en de liefste straat van Amersfoort maken en zij organiseerden een groots straatfeest.
Project 17 Rommelroute: elk jaar organiseren enkele buurtbewoners deze gezellig rommelroute.
Project 18 Oudjaar De Koppel: een gezellig oudjaarsfeest in De Koppel.
Project 19 Buurt AED: buurtbewoners ontvingen een bijdrage in de aanschaf van een AED.
Project 20 Website BBKK: jaarlijks declareert de webhoster zijn kosten van de website.

8. Geef een overzicht van de (gedeeltelijk) afgewezen en eventueel ingetrokken aanvragen, voorzien van een uitleg van de aanvragen en de reden van (gedeeltelijk) afwijzen/intrekken.

In 2019 zijn geen aanvragen afgewezen en ook geen aanvragen ingetrokken.

Financieel

9. Licht opvallende punten uit het financieel verslag hieronder toe.

Ook dit jaar resteert een bedrag en met de speeltuin in de Kruiskamp is besproken dat zij op een bijdrage kunnen rekenen voor het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen als er een overschot is.

Inhoudelijke verantwoording Buurtbudgetsubsidie wijk Kruiskamp – de Koppel 2018

Inhoudelijke verantwoording Buurtbudgetsubsidie wijk Kruiskamp – de Koppel 2017

Algemeen

Hoe is het jaar verlopen? Zijn er bijzonderheden te melden?

Het jaar 2017 was voor het buurtbudgetteam Kruiskamp – de Koppel een rustig jaar: de nieuwe leden Albert en Hetty zijn nu ingewerkt in het buurtbudgetteam. Het team mist nog een persoon die handig is met het onderhoud van de website. In de jaarlijkse Buurtbudgetspecial van De Stad Amersfoort – die verschijnt voorjaar 2018 – wordt een oproep voor deze vrijwilliger geplaatst.

Vorig jaar startte administratiekantoor Bierens Administratie de uitvoering van de financiële administratie van het buurtbudget.

Het buurtbudgetteam werkt samen met Indebuurt033: aanvragen die Indebuurt033 beter vindt passen bij de opzet van het buurtbudget sturen zij naar het buurtbudgetteam Kruiskamp – de Koppel, en dit team handelt de aanvraag af.

Wie zaten er in het betreffende jaar in het bestuur van de stichting/vereniging en werkgroep buurtbudget? (Veranderingen in het bestuur van de stichting/vereniging dient doorgegeven te worden aan de Kamer van Koophandel, graag een recente kopie toevoegen.)

De huidige leden van de stichting Buurtbudget Midden Amersfoort zijn de heren Gerard Kraan, Hans Wels, Henk Ham (toegevoegd lid) en Bert Jan Bos.

Het afgelopen jaar waren er geen mutaties in deze stichting. De stichtingsleden vergaderden in 2017 enkele malen, met name in het voorjaar van 2017 vanwege de berichten over het buurtbudget in de pers en uit de gemeenteraad.

Alle buurtbudgetteamleden kwamen eenmaal bij elkaar voor een informele uitwisseling van ervaringen.

Communicatie

Op welke manier is er gecommuniceerd naar de wijk over de mogelijkheid buurtbudget aan te vragen?

Het buurtbudgetteam heeft een facebook-pagina en een website. Een nieuwe flyer – om gericht op buurtlocaties en in nieuwbouwstraten te verspreiden – is in ontwikkeling. Enkele jaren geleden is een flyer huis-aan-huis verspreid, en dit leverde slechts een reactie op. Daarom is nu de keuze gericht te verspreiden op adressen waar het buurtbudgetteam meer respons verwacht: locaties waar buurtbewoners komen en nieuw opgeleverde huizen in de wijk.

Op welke momenten en op welke wijze is er gecommuniceerd met de aanvragers?

De buurtbudgetteamleden Albert, Hetty en Bert Jan, lezen de e-mailbox. Aanvragers ontvangen een reactie met uitleg over het vervolg van de aanvraag. Zo nodig bezoeken Albert en Hetty de aanvrager(s) en begeleiden de aanvraag.

Tweemaandelijks is er overleg en besluit het team over de aanvragen. Dat besluit wordt ge-e-maild met de aanvrager.

Welke criteria zijn er gehanteerd voor toewijzing en afwijzing buurtbudget?

Het buurtbudgetteam volgt de gemeentelijke Subsidieregeling Buurtbudget 2014, https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/buurtbudget-aanvraag-bij-wijkstichting-of-vereniging.htm.

Op welke manier is de verantwoording gecommuniceerd naar de wijk? Graag bijvoegen relevante informatie (link naar website, flyer, wijkkrant etc.)

Wetenswaardigheden worden op de facebookpagina en op de website geplaatst.

Projecten

Geef een  overzicht van de toegekende aanvragen, voorzien van een uitleg, waaruit blijkt waar de subsidie naartoe is gegaan.

Hieronder staat de lijst van toegekende aanvragen – met geciteerd – uit het verslag van de aanvrager.

 • BBQ De Koppel-Karmijn: het jaarlijkse feest van de bewoners in deze nieuwbouwbuurt in De Koppel.
 • BBQ Trompstraat: “Het was een geslaagd feest, met gelukkig mooi weer. De kinderen konden zich flink uitleven op het springkussen. En natuurlijk is het heel fijn voor ze dat ze zomaar op straat mochten spelen! Het is fijn om ook de fulltime werkende mensen eens wat langer te kunnen spreken op zo’n dag. We gaan straks de koude en donkere dagen weer in en dan kom je al helemaal niet meer buiten…. Ook onze nieuwe buren hebben gelijk de kans gegrepen om te zien bij wat voor volk ze in de buurt zijn komen wonen. Het beviel hen goed, ze voelen zich helemaal thuis! Helaas hebben we ook met z’n allen te horen gekregen dat een buurman, die ook op het feest zou komen, binnen een week zeer ernstig ziek is geworden, dat was het nare randje aan deze dag… Deze buren wisten al wel in wat voor hecht buurtje we met z’n allen wonen, dat werd met zo’n dag nog maar eens bevestigd… Verder hielp iedereen mee waar hij kon, er werden partytenten tevoorschijn gehaald, koelkastjes werden van zolder gehaald en al snel stonden er heel wat stoelen en tafels. Sommige buren hadden een salade gemaakt, er was heerlijk vlees en brood en de nodige groentes. Voor iedereen wat wils. Ook hebben we niet veel verspild, we hebben scherp ingekocht zodat we eigenlijk niets hoefden weg te gooien of te veel over hadden. Kortom, een geslaagde dag. Op naar volgend jaar!”
 • Bloembak in een van de oudste straten van de wijk: de straat Kruiskamp.
 • Buurtbudgetteam-vergaderkosten: voor de tweemaandelijkse vergaderingen koffie, thee, en een koekje.
 • Buurtfeest Grote en Kleine Beer: een nieuw initiatief tot een feest van bewoners in deze flats in De Koppel.
 • Buurtnetwerkbijeenkomst: een bijeenkomst in de De Witte Vlinder voor alle wijkbewoners die willen meedoen met Indebuurt033. https://www.indebuurt033.nl/agenda/buurtnetwerkbijeenkomst-kruiskamp-koppel-en-binnenstad/ Het budget betreft de huur, vergaderhulpmiddelen en een Beachflag.
 • Gluren bij de Buren: het jaarlijkse laagdrempelige culturele evenement – in de winter – in alle Amersfoortse buurten.
 • Partytent Weggeefwinkel: de medewerkers van de Weggeefwinkel aan de Keerkring organiseren regelmatig activiteiten voor wijkbewoners. Een partytent biedt comfort bij alle weersomstandigheden.
 • Plankier van de zithoek in de Buurt Natuurtuin Melange is vervangen door stevige vlonders.
 • Rommelroute: “Wij organiseerden voor het achtste jaar de rommelroute in de wijk Kruiskamp. Hiervoor kregen wij geld om bekendheid aan dit project te geven door flyers te verspreiden, zodat wij iedereen in het organisatiegebied bereikten.”
 • Sinterklaasmusical in de Witte Vlinder: “De Amersfoortse Muziektheatergroep Totaal gaf zaterdag 25 november een spetterend optreden voor de kinderen en ouders uit de buurt Kruiskamp/Koppel. Deze voorstelling is gefinancierd uit het buurtbudget en mogelijk gemaakt door een bijzondere samenwerking tussen De Witte Vlinder, scholen en buurtwerkers in de wijk. De voorstelling ‘Over de grens’ – een gloednieuwe musical geschreven door Reinier Bavinck – speelt zich af in aanloop naar Sinterklaas in twee aan elkaar grenzende stadjes. Er ontstaat ruzie over de aankomstplek van Sinterklaas. Loek en Lennie zijn twee kinderen die hun best doen om de ruzie op te lossen. Maar gaat dat lukken? Reacties uit het publiek: “Verrassende voorstelling”, “Niet alleen voor kinderen leuk, ook voor ons als volwassenen”, “We hebben genoten, de kinderen hebben ademloos gekeken.”
 • Spandoek: de gevel van een flat aan de Van Randwijcklaan is verfraaid met een kunstzinnig spandoek.
 • Speeltuin: de speeltuin kreeg budget om het terrein rondom het clubhuis te bestraten en om speeltoestellen te vervangen.
 • Struinen door de Tuinen: het jaarlijkse laagdrempelige zomerse culturele evenement in alle Amersfoortse buurten.
 • Vreugdevuur: het jaarlijkse Nieuwjaarsvreugdevuur bij de Scheltussingel.
 • Vrouwenverwenfeest in een feestelijk aangeklede zaal in de AWPC: “Een feest voor gezamenlijke ontmoeting en het vergrootten van de sociale leefbaarheid in de Meridiaanbuurt. Met workshops waar vrouwen elkaar in kleine groepjes kunnen ontmoeten, met elkaar kennismaken. De workshops zijn gericht op de interessegebieden van de vrouwen uit de multiculturele doelgroep en kennismaken met elkaars culturele achtergronden. Een vrouwelijke DJ om samen met elkaar te dansen op muziek uit de verschillende culturen.”
 • Waterpomp, plukstruiken en een grote schommel voor een prachtige speelplek voor kinderen in De Koppel.

Geef een overzicht van de (gedeeltelijk) afgewezen en eventueel ingetrokken aanvragen, voorzien van een uitleg van de aanvragen en de reden van (gedeeltelijk) afwijzen/intrekken.

 In 2017 zijn enkele aanvragen – om verschillende redenen – niet uitgevoerd. Hieronder staan die aanvragen en de bijbehorende reden van niet-uitvoeren.

 • Een aanvraag voor de aanschaf van kunststof-verkeersdrempels op de kruising van de Hudsonstraat/Rijpstraat en de kruising van de Hudsonstraat/Planciusstraat, om de snelheid van het autoverkeer te minderen. Het buurtbudgetteam vindt dit wel een zinvol initiatief en verwees de aanvrager door naar de gemeente, omdat de zogenaamde ‘nagelvaste’ voorzieningen in de openbare ruimte de goedkeuring van de gemeente moet hebben.
 • Een aanvrager vraagt om budget voor kerstlichtjes om in een boom bij het Eemplein te hangen. De aanvrager reageerde echter niet op het verzoek van het buurtbudgetteam om een toelichting bij zijn aanvraag over de elektriciteit en de veiligheid van de lampen.

De ervaring van het buurtbudgetteam is dat het aanvragen van een buurtbudget wel een ‘digitale vaardigheid’ van de wijkbewoner vereist: het invullen van een formulier op de website en het per e-mail afhandelen van de aanvraag.

Financieel

Licht opvallende punten uit het financieel verslag hieronder toe.

Uit het financieel jaarverslag blijkt dat in 2017 voldoende budget was om alle aanvragen te honoreren. Ook kon het buurtbudgetteam – in overleg met de gemeente – een aanvraag van de speeltuin toekennen uit de financiële reserve.

Opnieuw blijkt dat in de wijk Kruiskamp – de Koppel ‘goede gewoonten’ leven, zoals Glurenbijdeburen, de Rommelroute, de straatfeesten en het Vreugdevuur.

Hier vindt u het Jaarverslag 2014 van het Buurtbudget Kruiskamp Koppel.