Buurtbudget Kruiskamp Koppel

Buurtbudget

De gemeente Amersfoort stelt voor elke wijk in Amersfoort jaarlijks subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in een wijk te vergroten: het zogenaamde buurtbudget.

Sommige wijken zijn gegroepeerd in een stichting. In Amersfoort zijn acht stichtingen en verenigingen die jaarlijks een buurtbudget bij de gemeente kunnen aanvragen.
De verdeling van de individuele buurtbudgetten wordt gedaan door het buurtbudgetteam van elke wijk.

De wijken Kruiskamp Koppel, Liendert-Rustenburg en Binnenstad zijn verenigd in de Stichting Buurtbudget Midden Amersfoort. Deze stichting legt elk jaar verantwoording af aan de gemeente over het bestede geld.

Het buurtbudget is bedoeld voor bewonersinitiatieven die:

– de leefbaarheid in de buurt vergroten, of
– bewoners dichter bij elkaar brengen (versterking sociale samenhang).

Hierin passen allerlei activiteiten, zoals acties en voorzieningen in de straat: een bankje, blikvanger, bloembak, fietsrek,  kunst of een bijdrage aan het opknappen van speeltoestellen of het speelplein. Een straatfeest, voetbaltoernooi of materialen, zoals gereedschap voor een klussendienst, bloembollen, materialen voor (kinder)activiteiten en schoonmaakacties.

buurtbudget copy