Mamacafé Kruiskamp Koppel

Het Café Mama is voor moeders met hun kinderen onder de vier jaar in Kruiskamp en De Koppel. In 2015 heeft ook een enkele moeder met haar kind die woont in de Binnenstad gebruik gemaakt van Café Mama Kruiskamp/Koppel.

Café Mama wordt gemiddeld bezocht door 8 tot 10-14 moeders per ochtend. Nederlandse moeders en moeders van een andere culturele achtergrond.

Afgelopen jaar zijn een aantal van de bezoekers van het jaar ervoor verhuisd en hebben moeders waarvan het jongste kind 4 jaar is geworden zich afgemeld. Ook mochten we dit jaar nieuwe moeders begroeten. Momenteel staan er 18 moeders op de lijst die tweewekelijks een uitnodiging ontvangen voor de Open- of Themaochtend.

Wat en wanneer

Iedere tweede en de vierde donderdagochtend van de maand is er een Café Mama georganiseerd, met uitzondering van de zomervakantie. De moeders en hun kinderen konden toen voor ontmoeting wel gebruik maken van de tuin van Speeltuin Kruiskampkwartier waar wij de Café ochtenden organiseren.

In de overige schoolvakanties was er wel Café Mama. Het programma hebben we zo aangepast dat de oudere kinderen van de bezoeksters dan ook welkom zijn. In totaal zijn er 10 Open Ochtenden geweest waar moeders elkaar ontmoetten en met elkaar tips uitwisselden en hun kinderen met of naast elkaar konden spelen; ’s winters binnen en met mooi weer ook een deel van de ochtend buiten.

Daarnaast hebben we 10 Thema Ochtenden georganiseerd:

Peutergym, Ongelukjes in en om huis, Peuterdans, Peuterpubertijd, knuffeltheater, Grenzen stellen, Samen opvoeden, Ontspannen opvoeden; zelfvertrouwen, complimenten geven, Van dreumes naar peuter, Creatief in de herfst, Peuters opvoeden is Topsport.

De themaochtenden werden begeleid door wisselende deskundigen. Een aantal kon dit in haar werktijd doen, anderen moesten we hiervoor betalen.

De moeders hebben de ochtenden als waardevol ervaren: “Leuk om andere moeders te ontmoeten.” “De gekregen informatie zet mij aan het denken.”

Een enkele moeder maakt een vervolgafspraak met een inleider om verder te praten over het door haar ervaren knelpunt besproken op de themamorgen.

Financiën

We hebben iets meer dan de helft van het toegekende bedrag ad € 1.000 uitgegeven. Deels omdat de begeleiders van de thema ochtenden dit in werktijd deden of betaald zijn uit het ABC budget en deels omdat we moesten roeien met een nieuw op te bouwen kernteam door het wegvallen van moeders die het kernteam vormden door ziekte, terugtrekken vanwege het ouder worden van de eigen kinderen en tijd nodig hebben voor het zoeken van andere bezigheden/werk, vinden van vrijwilligerswerk als opstap naar regulier werk als de jongste 4 jaar wordt, verhuizing en werk moeten accepteren i.v.m. uitkering.

Met name de plannen rond publiciteit zijn hierdoor niet uitgevoerd.

Het door de speeltuin in rekening te brengen bedrag konden we verminderen doordat we aangegeven hebben dat we minder buurtbudget toegezegd hebben gekregen dan we aangevraagd hadden.

http://www.welzin.nl/volwassenen/ontmoeting/mamacafe/